Previous price: 130,00 €
 
LEGO EDUCATION 

LEGO DUPLO XL Brick Set

Previous price: 250,00 €
 
LEGO EDUCATION 

Early Structures Set

Previous price: 110,50 €
 
LEGO EDUCATION 

Tech Machines

Previous price: 209,00 €
 
 
 
 
LEGO EDUCATION 

Vehicles Set

Previous price: 118,10 €
 
LEGO EDUCATION 

Space and Airport Set

Previous price: 156,00 €
 
 
 
 
 
 
 
 
LEGO EDUCATION 

E-Motor

 
LEGO EDUCATION 

LEGO Solar Panel

Previous price: 52,00 €
 
LEGO EDUCATION 

Energy Display

Previous price: 65,10 €
 
 
 
 
 
 
 
 
Previous price: 242,00 €
 
 
 
 
Previous price: 220,00 €